Terapia jogą

Namaste. Witam Cię na kolejnym spotkaniu z książką A. G. Mohana pt.: Joga dla ciała oddechu i umysłu. Dzisiaj będziemy omawiali ósmy i ostatni rozdział tej książki zatytułowany "Terapia jogą".

Jak zwykle, nie będziemy zagłębiać się w szczegóły, tylko obejrzymy sobie tytuły poszczególnych podrozdziałów. Czytaniem książki zajmiemy się w odpowiednim czasie, kiedy dojdziemy już do tego momentu, po przestudiowaniu poprzednich rozdziałów. Tobie też zalecam takie podejście - aby studiować tę książkę od początku do końca, rozdział po rozdziale.

Pierwszy podtytuł to "Tradycyjne spojrzenie na zdrowie i choroby przez pryzmat jogi". Porusza on takie tematy jak: "Znaczenie prany z punktu widzenia zdrowia" i "Wykorzystanie asan w procesie usuwania zanieczyszczeń". Następny większy podtytuł to "Terapia jogą: leczenie bez bez medykamentów i zabiegi wykonywane bez użycia narzędzi". Obejmuje takie tamaty jak: "Terapia jogą - zindywidualizowane podejście" oraz "Jogiczne podejście do procesu przywracania równowagi". Porusza on następujące zagadnienia: dieta, dyscyplina osobista, refleksja, modlitwa, praktykowanie asany i pranajamy, zmiana otoczenia, mantra.

Następny podrozdział to "Zasady związane z diagnostyką w terapii jogą". Omoione sa w nim natępujące tematy: obserwacja (darszana),  badanie palpacyjne (spraszana), wywiad (praszna), badanie pulsu (nadi pariksza).  Następny podrozdział to "Wskazówki związane z praktykowanie terapii jogą".

Kolejny duży podrozdział nosi tytuł: "Obowiązki nauczyciela i terapeuty". Zawiera on cztery  podpunkty: 1. nawiązanie dobrych stosunków z podopiecznym, 2. indywidualne podejście do każdego adepta, 3 dbałość o to, aby żaden element terapii nie wywoływał u adepta dyskomfortu, 4. okazanie realizmu i praktycznego podejścia w odniesieniu do celów terapii.

Kolejny podrozdział to: "Wskazówki praktyczne związane ze stosowaniem terapii jogą". 1. podczas pierwszej wizyty wiesz informacje ogólne; 2. zachowaj otwartość umysłu; 3 przechodząc do działania weź pod uwagę bieżącą dyspozycję adepta; 4 weź pod uwagę charakter adepta i jego naturę; 5. określ obszar, którym w pierwszej kolejności należy się zająć; 6. stwórz program terapeutyczny koncentrujący się na owej kwestii; 7. zadbaj o to, by adept był w stanie poradzić sobie zaleconą terapią; 8. pilnuj by każda faza działań była dla adepta wykonalna.

Następnie są podane przykładowe terapie. Autor opisuje dwa konkretne przypadki chorób oraz asany i całe terapie jakie zostały w tych przypadkach zastosowane. Na zakończenie rozdziału jest podrozdział zatytułowany "Uwagi końcowe: błędy popełniane podczas terapii jogą". Po zakończeniu tego rozdziału jest jeszcze krótkie posłowie, w którym autor podsumowuje to, co przekazał nam w swojej książce.

Co to jest joga © 2020