Pranajama

Namaste. Witam Cie ponownie na kursie poznawania jogi w oparciu o książkę A. G. Mohana pt.: Joga dla ciała oddechu i umysłu. Dziś przechodzimy do rozdziału sóstego, zatytułowanego: "Pranayama - rola oddechu w reintegracji osobistej.

Jeśli nie masz przestudiowanych poprzednich rozdziałów, sugeruję to zrobić - ponieważ książka ma bardzo mocną strukturę i jest bardzo logicznie ułożona. Dobrze jest ją czytać rozdział po rozdziale. Dzisiaj przejrzymy sobie rozdział sósty. Nie jest on długi, ale jest chyba dosyć trudny.

Pierwszy podtytuł to: "Usuwanie nieczystości". Drugi: "Świadome oddychanie". Trzeci: "Natura oddechu", i tutaj mamy wymienione fazy cyklu oddechowego: wydech, wdech, zawieszenie oddechu po wypuszczeniu powietrza z płuc, zatrzymanie powietrza po wdechu. Na następnych stronach te wszystkie fazy są dokładnie opisane, ale nie będziemy się w to zagłębiać na razie. Kolejny podrozdział to "Zależności między różnymi fazami cyklu oddychania".  1. Dany element rzutuje na inny 2. Określony element pomaga rozwijać inny. 3. Któryś z elementów zakłóca inny. Dalej są dość szczegółowo wyjaśnione te rzeczy i podane są przykłady.

Następny podtytuł to: "Odmiany pranajamy". Tutaj mamy dość szczegółowe przedstawiające różne pranajamy, i to jak cykle oddechowe się w nich układają. W kolejnym podrozdziale: "Metody oddychania", jest duża tabelka przedstawiająca 12 różnych pranajam.

Następnie mamy podtytuł: "Charakterystyka prawidłowo wykonywanej pranajamy". W ramach tego podrozdziału są poruszane takie tematy jak: właściwości prawidłowo wykonywanej pranajamy, desza -miejsce w którym znajduje się umysł, rola mantry, kala - czas i proporcje, sanhja - liczba oddechów.

Kolejny podtytuł to: "Wymagania fizyczne związane z praktyką pranajamy". Jest tu wymienionych sporo wymagań ale nie będziemy ich teraz studiować. Zrobimy to później. Kolejny podrozdział to: "Ogólne wskazówki dotyczące praktyki pranajamy". Mamy szrść takich dość szczegółowo opisanych wskazówek, które przestudiujemy później. Kolejny podtytuł to: "Ostrzeżenia", a następny - "Bandhy". Są tu rozrysowane wszystkie bandy, ale to będziemy analizowali w trakcie studiowania tego rozdziału. Na zakończenie jest mały podrozdział pt: "Łączenie pranajamy z wydawaniem dźwięków". 

Co to jest joga © 2020