Medytacja

Namaste. Witam na kolejnym spotkaniu z książką A. G. Mohana pod tytułem Joga dla ciała oddechu i umysłu. Od jakiegoś czasu studiujemy tę książkę i mamy za sobą rozdziały na temat jogi, asan i pranajamy. Dziś kolej na rozdział siódmy pt.: "Medytacja".

Jak zwykle przejrzymy tylko ten rozdział i zwrócimy uwagę na jego tematykę i nagłówki podrozdziałów. Dogłębnym studiowaniem rozdziału zajmiemy się później. Pierwszy podtytuł to "Proces medytacji". Następny: "Medytacja - dharana, dhyana, samadh". Kolejny podtytuł to: "Warunki wstępne" - precyzyjne sformułowanie pytania, odrzucenie tego, co zbędne, ograniczenie zakłóceń wywoływanych przez ciało oddech i umysł, etapy medytacji, dodatkowe uwagi na temat medytacji. Tutaj mamy takie tematy jak: siddhi, medytacja i Bóg, mantra i medytacja, symbole w medytacji.

Kolejny podrozdział to: "Ogólne wskazówki związane z medytacją". Jest w nim sporo szczegółowych podpunktów, które narazie pominiemy. Na zakończenie rozdziału siódmego jest krótki podrozdział zatytułowany: "Znaczenie podążania własną drogą".

Rozdział poświęcony medytacji jest dosyć krótki. Autor najwięcej miejsca w swojej książce poświęca asanon, nieco mniej pranajamie, a medytację omawia tylko skrótowo. Według mojej wiedzy takie podejście do tematu wynika z polecenia Krysznamaczarii, który po swoich doświadczeniach z ludźmi zachodu polecił swoim uczniom, aby nie wprowadzali ich w głębsze tajniki nauki jogi, a skoncentrowali się głównie na asanach i trochę na pranajamie.

Z jego doświadczenia wynikało, że ludzie zachodu są kompletnie nieprzygotowani na kontakt z jogą, a nauczanie ich głębokiej medytacji czy filozofii jogi, może przynieść im więcej szkody niż pożytku, dlatego Mohan, jako uczeń Krysznamaczarii, podążał jego instrukcjami i skupił się głównie na asanach w swojej książce. Możemy zatem zacząć najpierw praktykować asany, a w miarę oczyszczania umysłu być może będziemy gotowi to, aby przejść do głębszych nauki jogi, które również są dostępne i które można wprowadzać w swoje życie. 

Co to jest joga © 2020