Joga

Namaste. Witam ponownie. Zapraszam Cię do studiowania nauk jogi, tak jak zostały one opisane w książce Mohana: "Joga dla ciała, oddechu i umysłu". Dzisiaj przejrzymy pierwszy rozdział i zapoznamy się z jego tematyką, a następnie będziemy go dokładnie studiować.

Pierwszy rozdział nosi tytuł: "Joga i reintegracja osobista". Jest on podzielony na podrozdziały, w których są opisywane różne aspekty tego tematu. Pierwszy podrozdział nosi tytuł: "Dlaczego zmierzając do reintegracji osobistej warto skupić się na jodze". Następny: "Spojrzenie na reintegrację osobistą przez pryzmat jogi".

Trzeci podrozdział jest dość obszerny i bardzo ważny. Dotyczy umysłu, a jego tytuł to: "Istota problemu - umysł, czyli źródło błędnego postrzegania". I tutaj mamy takie szczegółowe tematy jak: "Ograniczenia wywoływane przez umysł",  "5 stanów umysłu - 1. poruszony umysł, 2. przytępiony umysł, 3. rozproszony umysł,  4. stan skupienia, 5 pochłonięcie".

Następny podrozdział to: "Klesze - nieczystości umysłu". I mamy tutaj wymienionych 5 kleszy: 1. Błędne poznanie, 2. Błędnie postrzegana tożamość - fałszywe ego, 3. pragnienie, 4. nienawiść i odraza, 5 niepokój i strach. Kolejny podrozdział: "Guny - podstawowe cechy otaczającego nas świata". I tu mamy opisane 3 guny: 1. sattwa, 2. radżas, 3. tamas.

Kolejny podrozdział to: "Rozwiązanie - praktyka jogi". W tym podrozdziale mamy takie tematy jak: "Przeszkody na drodze prowadzącej ku reintegracji", "Czyny a reintegracja osobista", i tutaj mamy takie tematy jak: udoskonalenie, refleksja, wyswobodzenie, poddanie się.

Kolejny bardzo ważny i dość obszerny podrozdział to: "8 gałęzi jogi". Z tego podrozdziału dowiemy się czym jest asztanga joga. Słowo "aszta" oznacza "osiem", "anga" - "gałąź, część". Asztanga joga jest to ośmio częściowy system jogi opisany w sposób naukowy i zaprojektowany tak, aby adept mógł osiągnąć określony cel czyli samo-realizację. Autor nazywa to "reintegracją". Mamy tu wymienione i opisane te części: 1. jama, 2. nijama, 3. asana, 4. pranajama, 5. pratyahara, 6-8 dharana, dhyana i samadhi.

Końcowy podrozdział tego pierwszego rozdziału nosi tytuł: "Różne aspekty reintegracji". W tym podrozdziale autor opisuje reintegrację strukturalną, funkcjonalną, psychologiczną, społeczną. Jest to bardziej współczesne podejście do tematu jogi i osiągania stanu równowagi. Myślę, że będzie nieco łatwiejsze do zrozumienia dla nas - ludzi Zachodu. To wszystko co chciałem dzisiaj zaprezentować. W następnych filmach będziemy już dokładnie studiować wszystkie te zagadnienia. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Namaste.

Rozdział 1

Joga i reintegracja osobista

Co to jest joga © 2020