Asana

Namaste. Witam cię ponownie na naszym kursie studiowania nauki jogi według książki A.G. Mohana Joga dla ciała oddechu i umysłu. Dziś przyjrzymy się kilku rozdziałem, które poświęcone są tematowi ASAN.

Jest to ponad 120 stron, więc oczywiście nie będę w stanie nawet wymienić wszystkich tematów, które tam są poruszane, ale myślę, że możemy po prostu przekartkować sobie te rozdziały i przyjrzeć się tematyce, która tam jest opisana. W późniejszym czasie będziemy je dokładnie studiować i mam nadzieję, że również wykonywać asany według zaleceń zawartych w tej książce.

Tytuł drugiego rozdziału to: "Asana - rola riała w reintegracji osobistej". I tutaj mamy taki podtemat: "Zasady praktyki asan służące reintegracji". Przeczytam te te zasady bez szczegółowych opisów. Zasada pierwsza: praktyce asan powinna towarzyszyć czujność i poczucie komfortu, a wykonywane ćwiczenia mają uczynić ciało silnym oraz elastycznym. Zasada druga: praktyka asan powinna się skupiać na kręgosłupie. Zasada trecia: praktykę asan należy dostosować do potrzeb adepta, tak aby mógł on osiągnąć swój cel. Zasada czwarta: praktyka asan ma składać się z rozsądnych i uporządkowanych posunięć, znanych jako vinyasa krama. Zasada piąta: praktyka asan powinna wykorzystywać oddech do osiągnięcia jedności ciała i umysłu. Zasada szósta: praktyka asan powinna wykorzystywać oddech w celu dostosowywania pozycji do indywidualnych potrzeb. Zasada siódma: praktyka asan powinna wykorzystywać oddech kontrolowania reakcji organizmu.

Następny większy podrozdział nosi tytuł: "Wskazówki związane z praktyką". Pirewsza wskazówka to - ustal co jest twoim celem. Druga -  Poznaj swoje ciało. Trzecia - zadbaj o przestrzeń, w której podejmujesz praktykę. Na koniec jeszcze dwa dość ważne podrozdziały: "Sytuacje, w których należy przerwać sesję lub zawiesić praktykę" i na zakończenie "Spraw, aby twoja praktyka przypominała symfonię".

Dalej do końca drugiego rozdziału ciągnie się podrozdział "Wprowadzanie zasad w życie". Czyli te wszystkie zasady, które zostały na początku wymienione, teraz autor opisuje dokładnie i wyjaśnia, jak należy je wprowadzać w życie.

Trzeci rozdział nosi tytuł po prostu: "Asany" i zawiera opis 20 podstawowych asan. Jest tam powiedziane jak należy je wykonywać.  Są opisane też wariacje oraz winjasa krama, czyli kroki jakie należy wykonać wchodząc w poszczególne asany. Jeden to jeden z dłuższych rozdziałów tej książki.

Rozdział 4 to: "Viparita karani  - inwersja". W tym rozdziale autor opisuje dość dokładnie całą koncepcję pozycji odwróconych - jak działa inwersja i do czego służy.  Tytuły podrozdziałów to: "Filozofia związana z inwestycją", "Psychologia inwersji", "Koncepcja inwersji",  "Praktyczne aspekty inwersji",  "Wiedza nauczyciela na temat dyspozycji psychologicznej adepta",  "Podjęcie odpowiednich przygotowań i zachowaniu kolejności działań",  "Adaptacja". Potem mamy już dokładne opisy pozycji odwróconych - jak się je wykonuje, jak się w nie wchodzi, jak się z nich wychodzi.

Rozdział piąty jest zatytułowany: "Vinyasa krama - układanie ciągów asan i dopasowywanie charakteru takich sekwencji do indywidualnych potrzeb adeptów. Podrozdziały to: "Znaczenie vinyasa kramy" i tutaj są takie podtytuły jak: "charakter twojego cyklu", "aktywność poprzedzająca twoją praktykę", aktywność następująca po twojej praktyce". Są też wymienione tematy, takie jak: przygotowanie, jak rozpocząć praktykę, wchodzenie w pozycję jako przygotowanie do utrzymania jej statycznie, równoważenie pozycji, ogólne zasady pozwalające zrównoważyć praktykę asan, kończenie pozycji, odpoczynek.

Potem jest taki dość duży podrozdział: "Tworzenie sekwencji dopasowanych do indywidualnych potrzeb" i jest tam pokazanych kilka przykładowych sekwencji przeznaczonych dla różnych osób - w różnym wieku, w różnych celach. Pod koniec są wymienione czynniki mające wpływ na planowanie sekwencji, takie jak: wiek, płeć, wskazówki dla kobiet, poziom doświadczenia, waga, sprawność fizyczna, joga dla sportowców, dieta, wegetarianizm i posty, styl życia i zdrowie.

Rozdział 2

Asana - rola ciała w reintegracji osobistej

Rozdział 3

Asany

Co to jest joga © 2020